Vliegvisevenement

Ooit willen leren vliegvissen? … Hier is je kans!

Affiche september 2013

 

Voor meer informatie kunt u rechtstreeks contact opnmen met Albert van Dalfsen (a.van.dalfsen@ziggo.nl)

Zin om mee te doen?

Je kunt meedoen door onderstaande gegevens te mailen naar Albert van Dalfsen.

  1. Naam en leeftijd van de deelnemer(s)
  2. Adres, Postcode en Woonplaats
  3. Mobiel telefoonnummer

Kosten zijn voor het hele traject van binden, werpen en vissen welgeteld € 7.50. Maak dit bedrag over op bankrekening 51.76.71.131  ten name van Penningmeester ZVV Weight Forward ,onder vermelding van “ Vliegvisevenement 28-9-2013”.

Let op: aangezien er maximaal 60 personen kunnen deelnemen hanteren we de volgorde van ontvangen betalingen als volgorde van inschrijving.

Wij hopen u snel te mogen ontmoeten en kennis te laten maken met vliegvissen, tot snel,

De evenementencommisie Weight Forward