Welkom op de site van Weight Forward te Zoetermeer

De vliegvisclub heeft haar verenigingsavonden op dinsdagavond, gedurende het hele jaar, alleen niet als er een feestdag op dinsdag valt.
In het clubgebouw van Zoetermeerse Kanovereniging De Sprinters aan de Aziëweg hebben wij gastvrij onthaal gekregen en daar zijn dan ook onze clubavonden.

’s Zomers vindt je veel van onze leden aan en in de Zoetermeerse Plas Noord Aa om daar de voorn, baars en brasem te belagen.
Natuurlijk niet te vergeten en te versmaden zijn onze (vis)rook avonden, haringhapavond, jaarlijkse BBQ, snertavond en wat maar in het hoofd van de activiteitencommissie opkomt, of te wel Weight Forward is bruisend en actief.

In het najaar wordt er altijd een roofvisdag met de streamer georganiseerd en wanneer de weergoden meewerken in het voorjaar b.v. de voorn in de één van de IJsselmeerhavens.
In de winter verzorgen wij avonden met gastsprekers en gastbinders, maar vooral bindavonden voor en door onze leden.

Ook gaan onze leden vaak in mei–juni een lang weekend (op eigen kosten dus niet inbegrepen in de contributie) met elkaar vissen in Duitsland.
Leden van Weight Forward begeleiden (mits zij daar tijd voor kunnen vrijmaken) beginnende vliegvissers in het vliegvissen in de polders rondom Zoetermeer

Je zult je afvragen wat een lidmaatschap van zo’n vereniging wel zal kosten? Nou dat valt best wel mee. Voor € 60,00 per jaar kun je aan alle activiteiten deelnemen.
Hoe wordt ik lid van deze super gezellige vriendenclub, nou gewoon, stuur een mail naar onze penningmeester: penningmeester@weight-forward.nl.

Twijfel je nog steeds kom dan eerst vrijblijvend op dinsdag kijken in ons clubgebouw (zie boven).

Het bestuur