De Nieuwe Afsluitdijk

De Nieuwe Afsluitdijk.

Op 29-4-2014 hebben de voetbalfanaten van ons clubje een heel leerzame avond gemist. Terwijl zij zaten te kijken naar een stel zwaar overbetaalde ballenprutsers , eh ..voetballers waarvan er sommige uitzien als mislukte gebrandschilderde ramen, hadden de geïnteresseerden een bijzonder leerzame avond over de Nieuwe Afsluitdijk, een lezing door Waldo von Faber.

Iets over Waldo: hij is bevlogen vliegvisser en tevens leraar aan de Hengelsportacademie Clusius te Alkmaar en uit eigen ervaring weet ik dat hij ook nog voortreffelijk Italiaans kan koken tijdens gezamenlijke vistrips, maar dat terzijde.

Omdat er door enkele vissers nog hoognodig de brasem op de plas moest worden belaagd hadden we de aanvang verzet naar 21.00 uur en vanaf dat moment kon Waldo van start.

Waldo gaf een kleine toelichting hoe hij in het Afsluitdijk verhaal terecht is gekomen en als visser daar vanaf dat moment heel erg in was betrokken en samen met een projectleider van Rijkswaterstaat zaken heeft besproken en voor en met zijn leerlingen heeft verwerkt in een lesprogramma voor het Clusius, waarbij voor leerlingen dit onderwerp zelfs een examenstuk werd.

Omdat in 2016 de Afsluitdijk door Rijkswaterstaat moet worden gereconstrueerd ontstond er een mogelijkheid om iets te doen aan de migratie van vissen van zoet naar zout en omgekeerd. Iets wat op het moment van de bouw van de afsluitdijk in de jaren 30 niet mogelijk was en niet aan werd gedacht.

En wij, simpele vissers maar denken dat het alleen gaat om forel en zalm, wij kregen te horen dat het om veel meer vissoorten gaat, houting, elft, fint, rivierprik, stekelbaars, glasaal maar ook niet onbelangrijk, de uitspoeling van zoetwatervissen uit het IJsselmeer die door de hoge stroomsnelheid in de spuisluizen niet terug kunnen.

1Waldo liet met een Powerpoint presentatie diverse plaatjes zien hoe het één en ander er uit zou kunnen gaan zien. Uiteindelijk is er nog niets definitief en staat alles nog op de planning- en tekentafel, maar door de datum van 2016 is een beslissing toch op afzienbare tijd te verwachten.

Omdat er dankzij de voetbal een zeer select gezelschap was overgebleven ontstond een gezellige en gezonde discussie over dit onderwerp zeker omdat Waldo enkele maquettes had meegebracht, gemaakt door de 4de klassers van het Clusius.

Zoals het er nu uitziet zal er een migratierivier gemaakt worden aan de Friese kant van de Afsluitdijk waarbij een pijp van ca 80 m lang met een breedte van 5 tot 10 m breed (niets is nog definitief) door de dijk zal gaan met aan de Waddenzeekant een estuarium met lokstromen en aan de IJsselmeer een rivier, van nog niet bekende lengte waarbij gedacht wordt aan een lengte van 3 tot 12 km. Deze rivier moet zorgen voor de geleidelijke overgang van zout naar zoet en omgekeerd, maar tevens dat er beslist geen zout water in het IJsselmeer kan komen. Oppervlakte van de rivier misschien wel 150 ha.

2Een enorme uitdaging voor de Nederlandse waterloopdeskundigen en dus voor de toekomst een grandioos product voor de Nederlandse kennis economie, voor onze watermanagers dus.

Wat is het belang dan wel voor ons zul je afvragen? Waarvan ik denk dat ik 73 jaren jong, dit niet meer ga meemaken. De beroepsvisserij zal wanneer er weer glasaal optrekt weer een goede boterham kunnen verdienen en dus de schubvis met rust gaan laten. De salmoniden zullen weer hun paaigronden kunnen bereiken en door hun trektocht door de Nederlandse wateren voor vang mogelijkheid voor ons, sportvissers, zorgen.

De uitspoeling van schubvis zal minder waardoor meer schubvis aan het paaiproces kan deelnemen en dus voor meer nageslacht zorgen. De mogelijkheden van uitgespoelde vis om terug te keren naar zoet water.

3In mijn bescheiden mening niet een Win-Win situatie maar een win-win-win-win-win mogelijkheid, mede omdat er zo veel instanties aan dit project meewerken maar ook belang bij hebben. Rijkswaterstaat, provinciale besturen Noord Holland en Friesland, Waddenverenigingen, Sportvisserij Nederland, Verenigin van Beroepsvissers, Recreatieschappen en nog veel meer.

Eén klein nadeel is er wel, wij mogen niet vissen in de migratierivier.

Ik weet dat ik bevooroordeeld ben maar voor de toekomst van de hengelsport een héél goed plan, en nu maar hopen dat het niet op de tekentafels blijft plakken.

Albert van D.

Dit bericht is geplaatst in verhalen. Bookmark de permalink.